User Menu

Nasze zdjęcia

Odwiedzających


It seams that module Counters (mod_jstat_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Dzisiaj: 0
Wczoraj: 11
W miesiącu: 0
Wszystkich: 48692
Wszystkich stron: 0
Liczymy od: 2010-10-05


Designed by:

Jan Paweł II – pamiętamy…

Dnia 13. października 2016r. uczniowie kl. V i VI wraz z nauczycielami, panią Iwoną Filipczyk, panią Agnieszką Utratą i panią Danutą Kowalik , uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, której tegoroczne hasło brzmiało : „ Jan Paweł II- bądźcie świadkiem miłosierdzia ’’.

    W wygłoszonej podczas uroczystej mszy św. homilii biskup Henryk Tomasik przypomniał wezwanie polskiego papieża, aby nasza wiara była żywa dzięki uczynkom miłosierdzia oraz słowa Ojca św. Franciszka , że „ miłosierdzie ma młode oblicze”. Każdy z nas , wierzących , jest zobowiązany do tego , aby być świadkami miłosierdzia , tzn. aby starać się naśladować Pana Jezusa przez czyny dobroci, współczucia , przez niesienie pomocy innym , to bowiem jest naszym wielkim zadaniem. Po eucharystii odczytywano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list uczestników spotkania do papieża Franciszka , a także słowa prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do pielgrzymów. Prezydent zauważył, jak ważna jest misja kształtowania tożsamości narodowej młodych ludzi, będąca zgodnym współistnieniem wartości patriotycznych i religijnych.

Andrzej Duda serdecznie podziękował nauczycielom za wszystkie działania zmierzające ku temu , aby w szkołach noszących imię papieża Polaka wyrastały kolejne roczniki młodzieży wiernej zasadom Jego nauczania.

    Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze, mimo niesprzyjającej, chłodnej aury, było ważnym, potrzebnym i skłaniającym do refleksji przystankiem na drodze naszego życia.

Danuta Kowalik

GALERIA