User Menu

Nasze zdjęcia

Odwiedzających


It seams that module Counters (mod_jstat_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Dzisiaj: 24
Wczoraj: 23
W miesiącu: 362
Wszystkich: 62396
Wszystkich stron: 0
Liczymy od: 2010-10-05


Designed by:

HISTORIA SZKOŁY

Kopalnia to przepiękna miejscowość położona na terenie gminy Konopiska. Szkoła w Kopalni zaczęła funkcjonować od 1924 r. Wówczas oddano do użytku czteroklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Kopalni. Starsze dzieci kontynuowały kolejne trzy lata nauki w Konopiskach. Powojenny wyż demograficzny szybko uzmysłowił władzom oświatowym, że koniecznością jest tworzenie szkół siedmioklasowych w miejscu zamieszkania dzieci. Wizytator Julian Sabat w roku 1956 wydał zgodę na istnienie samodzielnej 7-klasowej Szkoły Podstawowej w Kopalni.

 Na początku lat sześćdziesiątych utworzono Komitet Rozbudowy Szkoły. Organizowano dochodowe zabawy, rozprowadzano tzw. "cegiełki", za wszystkie pozyskane środki kupowano materiały budowlane. W 1979 r. szkoła spłonęła. Mieszkania nauczycielskie przestały istnieć, cztery klasy na parterze zostały zalane, ucierpiała biblioteka oraz podstawowy sprzęt szkolny. Przez prawie dwa lata zajęcia odbywały się w prywatnych domach. Przez ten czas szkoła została częściowo odbudowana. Szkoła w Kopalni stała się ponownie ośmiolatką z obowiązkową klasą przedszkolną dysponując tylko 4 pomieszczeniami do nauki przy 9 oddziałach.
Po wielu latach starań, 17 stycznia 1986 r. odbyło się oddanie nowego budynku szkoły. Pierwszym dyrektorem w nowej szkole była mgr Janina Libera. Bardzo wysoki poziom nauczania szkoły 8-klasowej pozwalał bez trudu wszystkim chętnym zdawać egzaminy konkursowe do renomowanych szkół średnich. Dzieci zdobywały czołowe lokaty na konkursach przedmiotowych i w rozgrywkach sportowych różnego szczebla. Zbudowano już po otwarciu szkoły kompleks sportowy z kortem tenisowym, bieżnią, 2 boiskami, skocznią i rzutnią.
Po zmianach organizacyjnych i likwidacji etatu inspektora oświaty, mgr Henryk Żydek, w 1990 objął stanowisko dyrektora szkoły. W szybkim tempie dokonał niezbędnych prac remontowych, dokonał zakupu sprzętu i pomocy naukowych, wyposażył szkołę w pracownię komputerową. Dzieci zaczęły uczyć się dwóch języków obcych isverigeapotek.com/. Przeprowadzone w latach 90-tych wizytacje kompleksowe szkoły kończyły się oceną wyróżniającą.  Koniec lat 90-tych przynosi kolejną zmianę organizacji systemu szkolnictwa  w Polsce. Powstało 3-letnie gimnazjum na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej.
W roku 2001 na 5-letnią kadencję dyrektorem została wybrana Pani mgr Małgorzata Warwas. Pod kierownictwem pani Warwas szkoła staje się ładniejsza z dnia na dzień. Następuje malowanie wszystkich pomieszczeń, wymiana parkietu w sali gimnastycznej, nowe wykładziny w salach lekcyjnych, nie zapomina o pomieszczeniach przedszkolnych, które są wzorcem dla podobnego typu placówek. Dzięki wzorowej współpracy z władzami gminy oraz przychylności Pana wójta mgr inż. Jerzego Sochy podjęto prace modernizacyjno - remontowe budynku szkoły. W rekordowo szybkim czasie Pan Wójt pozyskał środki na modernizację kotłowni, docieplenie całości budynku oraz wymianę okien.
Ogrom pracy społecznej lokalnego społeczeństwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zapoczątkowany w 1922 r. trwa do dzisiaj. Ludzi bezgranicznie oddanych swojej szkole jest u nas bardzo wielu. Szkoła prezentuje się bardzo okazale i śmiało może konkurować o miano najładniejszego obiektu oświatowego w powiecie częstochowskim.