User Menu

Nasze zdjęcia

Odwiedzających


It seams that module Counters (mod_jstat_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Dzisiaj: 34
Wczoraj: 55
W miesiącu: 2155
Wszystkich: 136310
Wszystkich stron: 0
Liczymy od: 2010-10-05


Designed by:

Rozkład dnia przedszkola
ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA W PRZEDSZKOLU

6.30-7.00

Schodzenie się dzieci w sali zajęć.

Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań.

7.00-8.00

Praca indywidualna lub w małym zespole dzieci o charakterze obserwacyjnym,

wychowawczym, kompensacyjno-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

8.00-9.00

Zabawy integracyjne i ruchowe. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

Śniadanie.

 

9.00-10.00

Zorganizowane zajęcia edukacyjne w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Zabawy ruchowe i kołowe ze śpiewem.

 

10.00-11.00

Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery ,wycieczki.

 

11.00-12.00

Praca nad wyrównaniem startu życiowego dzieci.

Czynności porządkowo-higieniczne site internet. Przygotowanie do obiadu.

 

12.00-13.00

Obiad.

Zajęcia o charakterze wychowawczym.

Zabawy dzieci w małych grupach.

 

13.00-14.00

Pobyt na świeżym powietrzu ( plac zabaw, las, łąka)

Obserwacja i doświadczenia przyrodnicze ( w sali lub na powietrzu)

Czynności samoobsługowe i porządkowe.

 

14.00-15.00

Podwieczorek.

Gry i zabawy dydaktyczne, rozwijające. Zajęcia o charakterze wychowawczym.

Zabawy konstrukcyjne, zabawy plastyczno-techniczne. Zabawy ruchowe, zabawy kołowe      ze śpiewem. Gry stolikowe, układanki, puzzle.

15.-15.30

Rozchodzenie się dzieci do domów.

Kontakty indywidualne z rodzicami.