User Menu

Nasze zdjęcia

Odwiedzających


It seams that module Counters (mod_jstat_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Dzisiaj: 23
Wczoraj: 23
W miesiącu: 361
Wszystkich: 62395
Wszystkich stron: 0
Liczymy od: 2010-10-05


Designed by:

SPRAWOZDANIE Z WOLONTARIATU W STYCZNIU

W ramach udziału w programie „Szkoła bez przemocy” w styczniu 2011 roku miały miejsce następujące działania wolontaryjne:     

  1. Opracowanie projektu, ustalenie zadań możliwych do realizacji.
  2. Nawiązanie współpracy z rodzicami pracującymi w GOPSie.
  3. Zabawa karnawałowa. Rodzice zaangażowali się w przygotowanie sali na zabawę, zakupienie symbolicznych nagród za najciekawszy strój. Zabawa odbyła się dla uczniów klas I-VI i była bardzo udana.
  4. Dzień Babci i Dzień Dziadka.Uczniowie klasy czwartej w ramach dodatkowych zajęć przygotowali kartki z życzeniami dla pięciu babć i jednego dziadka, będących pod opieką GOPSu, którymi opiekuje się rodzic naszej uczennicy. Ponadto kilku rodziców zakupiło z tej okazji piękne prymulki.
  5. Jasełka. Nauczyciele przygotowujący jasełka zachęcili rodziców do wykonania odpowiednich strojów dla aktorów i udekorowaniu sali.
  6. Dzień Babci i Dziadka cialis cost per pill. Z tej okazji rodzice uczniów klasy drugiej przygotowali skromny poczęstunek i gościnę w szkole dla swoich babć i dziadków. Goście byli mile zaskoczeni i zadowoleni, że wnukowie o nich pamiętają, a szkoła umożliwia takie działania.
  7. Pomoc w nauce. W ramach dodatkowych godzin nauczyciele organizują zajęcia wspomagające uczniów mających trudności w nauce, jak również rozwijające ich zainteresowania.
  8. Pokaz działań. Prezentujemy działalność wolontaryjną na temat przeprowadzonych działań w wydzielonym miejscu w szkole – w gablocie na korytarzu wejściowym.
  9. Strona internetowa. Zdjęcia z przeprowadzonych działań dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły: „zspkopalnia.nets.pl”.
  10. 10. Trudno określić liczbę godzin poświęconych na realizację działań projektu.